Прием в 1.клас 2022-2023

Списък с тетрадки, пособия, помагала и материали необходими за 1. клас

Уважаеми родители,

Обратна връзка за резултатите от проведен тест за училищна готовност може да получите на 30.06. от 11 до 15 ч. и на 01.07. от 9:30 до 15 ч. в кабинета на училищния психолог.

Информация може да получите и ако пишете на e-mail eva_kitanova@abv.bg до 04.07. или в началото на учебната година.

Записването на приетите на второ класиране първокласници ще се осъществи на място, в кабинет 101.1 /кабинет на педагогическите съветнициили по електронен път с КЕП,  от 20.06. до 24.06. 2022 г. включително.

Работно време:

09,00 ч. – 17,00 ч.

13,30 – 14,30 ч. – дезинфекция и обедна почивка

! На 20.06.2022г. записването ще започне в 13,00 ч.

Необходими документи:

1.     Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал /връща се на 15.09./;

2.     Акт за раждане на детето – копие и оригинал за справка;

3.     Лична карта на родител;

4.     Заявление от системата.

! Родителска среща ще бъде проведена на 05.07.2022 г. от 18,00 часа.

Телефон за връзка: 02/958 16 06

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

Желаем Ви успех!

Може да харесате още...