Национално външно оценяване и ДЗИ

Актуална информация за графици и срокове можете да намерите на сайта на МОН в раздел „Национално външно оценяване“ и “Държавни зрелостни изпити”

7. клас – виж секция Прием

10. клас

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ Х КЛАС И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпити на НВО в края на X клас по чужд език и дигитални компетентности Ви информираме, че учениците могат да подадат заявление за изпит ПО ЖЕЛАНИЕ по чужд език и / или дигитални компетентности до края на 1. учебен срок.

Образците на заявленията трябва да се разпечатат, попълнят и да бъдат подписани от ученика и неговия родител/настойник, след което да се изпратят сканирани или снимани на е-mail: sou73vg@abv.bg , или да се донесат в канцеларията на 73. СУ.

Заявление за полагане на изпит на НВО по информационни технологии в края на X клас

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на X клас