Свободни места

Към настоящия момент 01.11.2022 г. свободни места няма!

Списък на приетите кандидати за 5 клас за учебната 2022/2023 г

№        Име                Презиме        Фамилия

1          Ма                   Ст                   Ге

2          Ка                   Ди                   Ст

3          Ал                   Ро                    Та

4          Ек                   Ер                   Ек

5          Га                    Кр                   Ди

6          Фи                  Ел                   Ка

7          Ем                   Ди                   То

С цел защита на личните данни не са изписани пълните имена на учениците, а само първите две букви от всяко име.

Свободни места по класове за учебната 2022/2023 г

Клас за учебната 2022/2023 гБр.свободни местаЧужди езици
1V клас2Немски език/Руски език
2VII клас1Немски език/Руски език
3XI клас2Немски език/Руски език

Срок за подаване на документи: 16:30ч., 20.07.2022г.

Забележка:
За учениците от прогимназиален етап не се държат приравнителни изпити. В случай, че броят на кандидатите е по-голям от броя на свободните места, се прилагат следните критерии:

Критерии за прием в  прогимназиален етап:
1.       Ако ученикът кандидатства за 5 клас – резултатите от външните оценявания да не са по-ниски от средния успех на класа, в който ще бъде приет (по всички предмети).
2.       Ако ученикът кандидатства за 6. или 7. клас – средният му годишен успех да не е по-нисък от средния успех за класа, в който ще бъде приет.
3.       Препоръчително-ученикът да е изучавал немски език поне последната година в училище.
4.       Резултатите от оценяването в училище по немски език да не са по-ниски от средния успех за класа.
5.       Да не са наложени наказания или санкции на ученика
Комисията запазва правото си да добави още критерии в случай на необходимост.

Може да харесате още...