Учебници

5. клас

Учебна тетрадка по география и икономика за 5. клас: Румен Пенин и Валентина Стоянова, издателство Klett, Булвест 2000. 

Атлас по география и икономика за 5 клас: Планетата Земя, география на природата, обществото и стопанството. Африка и Антарктида, издателство Атласи. 

Учебна тетрадка по история и цивилизации за 5. клас, Автори: Мария Босева, издателство: “Просвета-София”

6. клас

Учебна тетрадка по география и икономика за 6. клас: Румен Пенин и Валентина Стоянова, издателство Klett, Булвест 2000. 

Атлас по география и икономика за 6 клас: Континенти и океани, издателство Атласи. 

Учебна тетрадка по история и цивилизации за 6. клас, Автори: Христо Матанов, Галя Иванова

Издателство: “Анубис”

7. клас

Учебна тетрадка по география и икономика за 7. клас: Румен Пенин и Валентина Стоянова, издателство Klett, Булвест 2000. 

Атлас по география и икономика за 7 клас: Европа, Балкански полуостров и България, издателство Атласи. 

Учебна тетрадка по история и цивилизации за 7. клас, Автори: Георги Якимов, Надка Васева, Издателство: “Булвест 2000”

8. клас

Литература, изд.Анубис, К. Протохристова     

Български език, изд.БГ Учебник, Петя Маркова и Павлина Върбанова

Математика, изд.Архимед

Немски език, изд.Klett, Gorgo Motta/ Exakt für dich (организирано закупуване)

Информационни технологии, изд.Домино, Иван Първанов и Людмил Бонев

Философия, изд.Просвета

Изобразително изкуство,  изд.Просвета, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшиловаа

Музика, изд.Анубис, Янка Рускова, Стефан Хърков

9. клас

Литература, изд.Булвест 2000, Бойко Пенчев, Вилета Герджикова, Илияна Кръстева

Български език, изд.Булвест 2000, Ангел Петров, Мая Падешка

Математика, изд.Архимед

Немски език, изд.Клет, изд.Aspekte junior (организирано закупуване)

Руски език, Успех, изд.Велес, Татяна Ненкова

Английски език, изд.Лонгман, New Success -pre-intermediate           (организирано закупуване)

Информационни технологии, изд.Домино, Иван Първанов и Людмил Бонев

Биология и здравно образование (за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език), изд. „Клет – Анубис”, автор Мария Шишиньова и колектив

Физика и астрономия, изд.Просвета, 8. и 9. клас (и двата)

География и икономика, изд.Клет, Р.Пенин, Т.Трайков

Химия и ООС,  (за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език), изд. „Клет – Анубис“, автор Стефан Цаковски и колектив

Музика, изд.Анубис, Янка Рускова, Стефан Хърков

Изобразително изкуство, изд.Просвета, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова

История и цивилизация:

  • История и цивилизации за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език Част 1 за 9.клас Автори: Андрей Пантев, Искра Баева, Евгения Калинова
  • Lehrbuch  Band 1 Geschichte und Zivilisationen für die 9. Klasse
  • История и цивилизации за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език Част 2 за 9.клас Автори: Андрей Пантев, Искра Баева, Евгения Калинова

10. клас

Литература, изд.Диоген, Александър Панов
Български език, изд.Диоген, Александър Панов

Математика, изд.Архимед
Немски език, изд.Клет Aspekte junior für Bulgarien B1 Band 2 (организирано закупуване)

Руски език, изд. Велес Татяна Ненкова

Английски език Pearson J. Carr (организирано закупуване)

Информационни технологии, изд.Домино, Иван Първанов и Людмил Бонев
Химия и ООС, изд. „Клет – Анубис“, автор Стефан Цаковски и колектив

География и икономика, изд.Клет, Р.Пенин,Т.Трайков

Физика и астрономия, изд. Клет – Булвест, автор: М. Максимов


История и цивилизации – за 10″а”, 10″в” и 10″г”, История и цивилизации за 10. клас, Автори: Пламен Павлов, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, изд.Просвета 1945


История и цивилизации – за 10″б”, История и цивилизации за 10. клас, изд.Рива, Автори: проф. дин Милко Палангурски, Лъчезар Стоянов


Биология и здравно образование, изд. „Клет – Анубис”, автор Мария Шишиньова и колектив

Философия, изд.Просвета

Изобразително изкуство, изд.Просвета Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова

Музика, изд.Анубис, Янка Рускова, Стефан Хърков

11. клас

Български език, изд.Диоген, проф.Александър Панов

Литература, изд.Диоген, проф.Александър Панов

Математика (общообразователна подготовка), изд.Архимед

Математика(профилирана подготовка), изд.Веди, Донка Гълъбова

Немски език, изд.Klett Aspekte junior (организирано закупуване)

English Pearson J. Carr (организирано закупуване)
ПП Информационни технологии– Модул 1 и Модул 2, изд.Домино, Инан Първанов и Людмил Бонев
ПП История и цивилизации – Модули 1 – 3. Власт и институции, Култура и духовност, Човек и обществотрите модула в 1 книжно тяло, изд.Просвета, Борислав Гаврилов, Теодор Леков, Мария Бенова
ПП Биология Модул 1 Клетката – елементарна биологична система, изд.Педагог 6, Наташа Цанова

ПП Биология Модул 2 Многоклетъчна организация на биологичните системи, изд. “Педогог 6”, автор Христо Гагов


Руски език – нивоВ1.1, изд.Велес, Татяна Ненкова
ПП Физика – Модул1. “Движение и енергия”, изд.Клет България Максим Максимов
ПП Физика -Модул2. “Поле и енергия”, изд.Просвета Виктор Иванов
ПП Физика -Модул3. “Експериментална физика”, изд.Просвета Иван Петков

ПП Химия и ООС, Модул1, Теоретични основи на химията, изд. “Просвета”, автор Лиляна Боянова и колектив

ПП Химия и ООС, Модул 2, Химия на неорганичните вещества, изд. “Просвета”, автор Лиляна Боянова и колектив

ПП География и и икономиа – Модул 1 Природноресурсен потенциал и устойчиво развитие – изд. Клет, автори: Р. Пенин и колектив
ПП География и и икономиа – Модул 2 Геополитическа и обществена култура – изд. Просвета, автори: А. Дерменджиев, Н. Попов и колектив
ПП География и и икономиаМодул 3 – Съвременно икономическо развитие – изд. Клет, автори: Е. Патарчанова и колектив

ПП География и и икономиаМодул 4 – Европа, Азия и България – изд. Просвета, автори: С. Дерменджиева, П. Стоянов и колектив

12. клас


English Pearson J. Carr (организирано закупуване)

Немски език (организирано закупуване)

Математика (общообразователна подготовка), изд.”Архимед”
Математика (профилирана подготовка), изд.Веди, Донка Гълъбова

Гражданско образование, изд.Педагог
ПП по Информационни технологии– Модул 3 и Модул 4, изд.Домино
ПП Биология – Модул 2, Многоклетъчна организация на биологичните системи, изд.Педагог 6, Христо Гагов
ПП Биология – Модул 3, Биосфера – структура и процеси, изд.Педагог 6, Калина Пачеджиева, Иса Хаджиали
ПП Биология- Модул 4, , Еволюция на биологичните системиизд.Педагог 6, Наташа Цанова, Снежана Томова
ПП География и икономика – Модул 5 и 6, изд.Клет
ПП Философия, Модул 2, изд.Педагог 6
ПП Философия, Модул 5, изд.Педагог 6
ПП Философия, Модул 6, изд.Клет

ПП Химия и ООС, Модул 3, Химия на органичните вещества, изд. “Просвета”, автор Донка Ташева и Кирил Атанасов

ПП Химия и ООС, Модул 4, Методи за контрол и анализ на веществата, изд. “Клет”, автор Ваня Масларска и колектив

ПП История и цивилизации, Модули 1-3 – Власт и институции, Култура и духовност, Човек и общество, автори: Михаил Груев, Борис Стоянов, Светослав Живков, изд.Просвета

Може да харесате още...