Прием 1.клас 2023-2024

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

73.СУ „Владислав Граматик“  Ви информира, че:

Записването на новоприетите ученици за учебната 2023/2024 г. на пето класиране ще се състои на 04.09.2023г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. в кабинета на педагогическите съветници /101.1/.

Необходими документи:

 • Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование – остава в училище и се връща след началото на учебната година;
 • Разпечатано заявление от системата;
 • Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето;
 • Лична карта на записващия родител;

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че родителската среща по класове ще се проведе на 26.06.2023 г. /понеделник/ от 18,00 ч.

Каним Ви 15 минути по-рано за да разгледате разпределението на паралелките.

Очакваме Ви!

Материали и пособия необходими за 1.клас.

73.СУ „Владислав Граматик“  Ви информира, че записването на новоприетите ученици за учебната 2023/2024 г. ще се състои от 09:00 ч. до 17:00 ч. в кабинета на педагогическите съветници /101.1/

График на записванията:

Записване след обявяване на резултатите за второ класиране:

19 – 23 юни 2023 г. /09:00 – 17:00 ч./

Обедна почивка: 13:00 – 14:00 

Необходими документи:

 • Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование – остава в училище и се връща след началото на учебната година;
 • Разпечатано заявление от системата;
 • Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето;
 • Лична карта на записващия родител;

Записване след обявяване на резултатите за първо класиране:

06 – 15 юни 2023 г. /09:00 – 17:00 ч./

Обедна почивка: 13:00 – 14:00

 • Моля да имате предвид, че на 13.06. се провежда НВО 7.клас и няма достъп до сградата;

Необходими документи:

 • Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование – остава в училище и се връща след началото на учебната година;
 • Разпечатано заявление от системата;
 • Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето;
 • Лична карта на записващия родител;

График за прием в 1.клас 2023/2024

Заповед комисия за  прием в първи клас за учебната 2023/2024

Заповед училищен план за  прием в първи клас за учебната 2023/2024

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

Желаем Ви успех!

Списък с тетрадки, пособия, помагала и материали необходими за 1. клас

Може да харесате още...