Откриване на учебната година 15.09.2023

Уважаеми ученици, родители, учители и гости,

Тържественото откриване на новата учебна 2023/2024 г. ще бъде с  начало 10:00 часа.  

Учениците от І клас ще бъдат посрещнати от учителите си в двора на училището в 09:45 часа.

Часът на класа за учениците от ІІ до VІІІ  клас и ХІІ клас започва в  09:00 часа по класни стаи.

Часът на класа за учениците от ІХ до ХІ клас и І клас започва в 11:00 часа по класни стаи.

Виж разпределение на класните стаи за 15.09.2023 г.

Може да харесате още...