Прием 1.клас 2024-2025

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

73.СУ „Владислав Граматик“  Ви информира, че:

Записването на новоприетите ученици за учебната 2024/2025 г. ще се състои от 09:00 ч. до 17:00 ч. в кабинета на педагогическите съветници /101.1/

График на записванията след обявяване на резултатите за първо класиране:

04 – 07 и 11 – 12 юни 2024 г. /09:00 – 17:00 ч./

10 юни 2024 г. /14:00 – 17:00 ч./

13 юни 2024 г. /09:00 – 16:00 ч./

Обедна почивка: 14:00 – 15:00 ч.

 • Моля да имате предвид, че на 10.06. се провежда НВО 10.клас и до обяд  няма да има достъп до сградата. В този ден записването ще бъде от 14.00 до 17.00 часа.

Необходими документи:

 • Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование – остава в училище и се връща след началото на учебната година;
 • Разпечатано заявление от системата;
 • Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето;
 • Лична карта на записващия родител.

На основание чл. 259, ал.1, от Закона за предучилищното и училищното образование и в изпълнение на чл.143, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 41, чл. 43, чл. 45 ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Решение № 101 по Протокол № 48/24.02.2022 г. на Столичен обшински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища и във връзка с решение на Педагогически съвет от Протокол № 9 /11.03.2024 г. за прием на ученици в І клас Ви информираме за следното:

За учебната 2024/2025 г. училището ще приеме 4 паралелки по 24 ученици.

73. СУ разполага с 16 учебни стаи за начален етап. Класните стаи на първокласниците се намират на първия етаж в непосредствена близост до стола, медицинския кабинет, кабинета на педагогическите съветници и училищния психолог. Всички стаи за начален етап разполагат с шкафчета за личните вещи и учебниците на учениците.

Учениците от I-IV клас са първа смяна целогодишно, като часовете започват в 8.20 ч. Целодневно обучение е осигурено за всички първокласници. Следобедните занимания включват организиран отдих и спорт, самоподготовка и занимания по интереси.

В начален етап се изучава немски език.

В училището работят ресурсен учител, логопед, психолог и двама педагогически съветници.

В училището функционира стол с лавка.

Медицинското обслужване се извършва целодневно от медицинска сестра.

Записването след класиране ще се осъществи на място в училище или с електронен подпис през системата.

Графикът на дейностите е публикуван на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I  клас в училище. (ИСОДЗ) на следния линк:  https://kg.sofia.bg/#/home .

ПРИЕМ 2023-2024

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че родителската среща по класове ще се проведе на 26.06.2023 г. /понеделник/ от 18,00 ч.

Каним Ви 15 минути по-рано за да разгледате разпределението на паралелките.

Очакваме Ви!

Материали и пособия необходими за 1.клас.

73.СУ „Владислав Граматик“  Ви информира, че записването на новоприетите ученици за учебната 2023/2024 г. ще се състои от 09:00 ч. до 17:00 ч. в кабинета на педагогическите съветници /101.1/

График на записванията:

Записване след обявяване на резултатите за второ класиране:

19 – 23 юни 2023 г. /09:00 – 17:00 ч./

Обедна почивка: 13:00 – 14:00 

Необходими документи:

 • Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование – остава в училище и се връща след началото на учебната година;
 • Разпечатано заявление от системата;
 • Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето;
 • Лична карта на записващия родител;

Записване след обявяване на резултатите за първо класиране:

06 – 15 юни 2023 г. /09:00 – 17:00 ч./

Обедна почивка: 13:00 – 14:00

 • Моля да имате предвид, че на 13.06. се провежда НВО 7.клас и няма достъп до сградата;

Необходими документи:

 • Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование – остава в училище и се връща след началото на учебната година;
 • Разпечатано заявление от системата;
 • Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето;
 • Лична карта на записващия родител;

График за прием в 1.клас 2023/2024

Заповед комисия за  прием в първи клас за учебната 2023/2024

Заповед училищен план за  прием в първи клас за учебната 2023/2024

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

Желаем Ви успех!

Списък с тетрадки, пособия, помагала и материали необходими за 1. клас

Може да харесате още...