Прием 8.клас 2024-2025

УВАЖАЕМИ  КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ И УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 1. Ако сте приети по първо желание, следва да се запишете в училището, в което сте приети. В противен случай губите мястото си.

2. Ако сте класирани по второ или следващо  желание, следва да отидете в училището, в което сте класирани:

 • да се запишете

или

 • да подадете заявление за участие във второ класиране.

Ако не направите нито една от изброените по-горе стъпки, Вие губите мястото си и не участвате във второ класиране.

Желанията за участие във второ класиране не се пренареждат!

 • Необходими документи за записване в VIII клас:
  • Заявление до директора / по образец /;
  • Оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
 • Работно време на комисията:

От 08.00 часа до 18.00 часа, стая № 212

 • Дати за записване на класираните ученици:

I етап:  15.07.2024 г. – 17.07.2024 г. вкл.

II етап: 22.07.2024 г. – 24.07.2024 г. вкл.

III етап:  31.07.2024 г. – 01.08.2024 г. вкл.

IV етап: 08.08.2024 г. –  09.08.2024 г. вкл.

Съгласно заповед РД01 – 233/30.04.2024 г на Началника на РУО София-град утвърденият
държавен план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 г е както следва:

 1. Профил “Чужди езици” – Немски език/Руски език – две паралелки
 2. Профил “Чужди езици” – Немски език/Френски език – една паралелка
 3. Профил “Чужди езици” – Немски език/Английски език – една паралелка

Приемът във всички паралелки се осъществява по бал и на квотен принцип (50% девойки/50% младежи).

График на дейностите за прием 2024-2025

Важно за родителите!

Архив от Прием 8.клас 2023-2024

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА

КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:

 1. Ако сте приети по първо желание, следва да се запишете в училището, в което сте приети. В противен случай губите мястото си.
 • Ако сте класирани по второ или следващо  желание, следва да отидете в училището, в което сте класирани:
 • да се запишете

или

 • да подадете заявление за участие във второ класиране.

Ако не направите нито една от изброените по-горе стъпки, Вие губите мястото си и не участвате във второ класиране.

Желанията за участие във второ класиране не се пренареждат!

 • Необходими документи за записване в VIII клас:
  • Заявление до директора / по образец /;
  • Оригинал на свидетелство за основно образование;
 • Работно време на комисията:

От 08.00 часа до 18.00 часа, стая № 212

 • Дати за записване:

I етап:    13.07.2023г. – 17.07.2023г. вкл.

II етап: 20.07.2023г. – 24.07.2023г. вкл.

III етап:  01.08.2023г. – 02.08.2023 г. вкл.

IV етап: 11.08.2023г. – 14.08.2023 г. вкл.

Държавен план – прием след завършено основно образование за учебната 2023/2024 година

73. СУ „Владислав Граматик“ има утвърден следният държавен план-прием за учебната 2023-2024 година:

 • 2 паралелки с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Руски език
 • 1 паралелка с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Френски език
 • 1 паралелка с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Английски език

Още информация…

Кампания за прием 2022/2023 учебна година

Класирани ученици след трети етап за допълване на паралелките с цел достигане максималния брой за паралелка

Четвърто Класиране

Име             БАЛ  Първо желание   Класиран

Име на участника БАЛ Първо желание Класиран

1 Ив Мар Мер 448,5 НЕ/ФЕ Да
2 Га Дес Гол 447,5 НЕ/ФЕ Не
3 Не Тод Анг 432 НЕ/ФЕ Не
4 Ви Ст Ст 426 НЕ/ФЕ Не
5 Цв Яв Ми 371 НЕ/ФЕ Не
6 Хр Ви Ан 318 НЕ/ФЕ Не

7. Ка Анг Гео 449 НЕ/РЕ Да

Забележка: С цел запазване личните данни в списъка са записани само първите букви от имената на учениците. Моля за спазването на сроковете за записване на приетите ученици.

73. СУ “Владислав Граматик” обявява две свободни места за прием в

VIII клас след трето класиране за допълване на свободни места:

 1. Профил “Чужди езици” – Немски език/Руски език, 1 място за девойки
 2. Профил “Чужди езици” – Немски език/Френски език, 1 място за девойки

Срокове и дейности:

 1. Подаване на документи на 04.08 (четвъртък) от 9:00 ч до 17:00 ч
 2. Обявяване на резултатите на 05.08 (петък) до 13:00 ч
 3. Записване на учениците от 05.08 14:00 часа до 08.08 до 12:00 часа

Документи:

 1. Заявление до директора по образец (попълва се на място в училище)
 2. Оригинал на свидетелството за основно образование

Балът на кандидатите се формира по следния начин:

БАЛ = 2*БЕЛ (НВО) + 2*МАТ(НВО) + 1*БЕЛ (свид.) + 1*МАТ (свид.)

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:

 1. Ако сте приети по първо желание, следва да се запишете в училището, в което сте приети. В противен случай губите мястото си.
 • Ако сте приети по второ или следващо  желание, следва да отидете в училището, в което сте приети:
 • да се запишете

или

 • да подадете заявление за участие във второ класиране.

Ако не направите нито една от изброените по-горе стъпки, Вие губите мястото си и не участвате във второ класиране.

Желанията за участие във второ класиране не се пренареждат!

 • Необходими документи за записване в VIII клас:
  • Заявление до директора / по образец /;
  • Оригинал на свидетелство за основно образование;
 • Работно време на комисията:
 • От 08.00 часа до 18.00 часа, стая № 212
 • Дати за записване:

I етап:     13.07.2022 г. – 15.07.2022г. вкл.

II етап:  21.07.2022 г. – 22.07.2022 г. вкл.

III етап:  01.08.2022 г. – 02.08.2022 г. вкл.

Актуална информация (графици и срокове за дейностите) за НВО 2022 г и кандидатстването след VII клас, можете да намерите на сайта на МОН, раздел “Национално външно оценяване” и “Кандидатстване след VII клас”.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС –

 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022- 2023 г.

 1. СУ има утвърден следният държавен план-прием за учебната 2022/23 г.
 • 2 паралелки с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Руски език
 • 1 паралелка с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Френски език
 • 1 паралелка с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Английски език

Балът за класиране се формира като сбор от:

Брой точки от НВО – БЕЛ и математика – удвоени: БЕЛ х 2 + МАТ х 2

 + оценките от свидетелството за основно образование по двата предмета БЕЛ и математика, превърнати по скала в точки.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата кампания по прием на ученици в VIII клас, приложено Ви изпращам писмо до родителите на седмокласници и график на дейностите.

Моля да ги сведете до знанието на всички родители на седмокласници от повереното Ви училище.

Приложение:

 1. Писмо и график.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО, СОФИЯ-ГРАД

Може да харесате още...