Свободни места

73. СУ “Вл. Граматик” обявява едно свободно място за II клас за учебната 2024/2025 г.
Документи за кандидатстване:

1. Заявление от двамата родители – по образец;

2. Документ за постоянен или настоящ адрес на детето;
3. Копие на удостоверение за завършен първи клас.

Критерии за подбор на ученици в начален етап:

 1. Местоживеене на ученика в прилежащия район на училището, определен от Столична община;
 2. Брат или сестра във 73. СУ през настоящата учебна година;
 3. Изучаван немски език.

Срок за подаване на документи: от 10.07. до 15.07. 2024 г.

73. СУ “Вл. Граматик” обявява едно свободно място за VI клас за учебната 2024/2025 г.

Необходими документи за ученици в прогимназиален етап:

Заявление от двамата родители – по образец;

Документ за постоянен или настоящ адрес на детето;

Документ за общ успех през учебната 2023/2024 година.

 Критерии за подбор на ученици в прогимназиален етап:

 1. Местоживеене на ученика в прилежащия район на училището;
 2. Общ успех на ученика през учебната 2023/2024 година;
 3. Оценки по БЕЛ и математика от предходната година;
 4. Изучаван немски език.

Срок за подаване на документи: от 10.07. до 15.07. 2024 г.

01.12.2023 г. След класиране по бал на кандидатите, подали заявление за VIII клас-профил „Чужди езици“, немски език с интензивно изучаване на френски език , е приета:

В.А.И. с бал 437.

Останалите кандидати са с бал, както следва:

П.С.В. – 427
Н.Я.А. – 391,5.
М.П.Т. – 383.
Н. Г. П. – 365,5.
С. Г. Г. – 251,5.

73. СУ “Вл. Граматик” обявява едно свободно място за VIII клас

профил “Чужди езици”, немски език – интензивно изучаване и френски език.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване – свободен текст
2. Оригинал на Свидетелството за завършено основно образование

Срок за подаване на документи: от 27.11 до 30.11.2023 г до 11:00 часа
Класирането се извършва по бал, съгласно резултатите от НВО VII клас по БЕЛ и математика и оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършено основно образование. (2*НВО (БЕЛ + Мат) + Свидeтелство(БЕЛ + Мат))

17.11.2023 г. След класиране по бал на кандидатите, подали заявление за VIII клас-профил „Чужди езици“ /НЕ, ФЕ/, е приета Е.Д.М. с бал 458.5.

Останалите кандидати са с бал, както следва:

В.А.И. – 437  

Й.К.К. – 436

П.С.В. – 427

Д.О.М. – 426

М.П.Т. – 383

73. СУ “Вл. Граматик” обявява едно свободно място за 8 клас

профил “Чужди езици”, немски език – интензивно изучаване и френски език.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване – свободен текст
2. Оригинал на Свидетелството за завършено основно образование

Срок за подаване на документи: от 14.11 до 17.11.2023 г до 11:00 часа
Класирането се извършва по бал, съгласно резултатите от НВО VII клас по БЕЛ и математика и оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършено основно образование. (2*НВО (БЕЛ + Мат) + Свид(БЕЛ + Мат)).

След класиране по бал на кандидатите, подали заявление за VIII клас, са приети следните ученици:

 1. Паралелка Немски/Руски език: ИВК – бал 436,00 точки
 2. Паралелка Немски/Френски език: КСЙ – бал 440,50 точки

73. СУ ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

 1. Паралелка Немски/Руски език, VIII клас – 1 място
 2. Паралелка Немски/Френски език, VIII клас – 1 място

Документи за кандидатстване: Заявление (свободен текст) и Свидетелство за завършено основно образование (оригинал)

Срок за подаване на документи: 20.09.2023 г до 16:30 часа в канцеларията на училището.

Резултатите ще се обявят на 25.09.2023 г

СЛЕД ИЗВЪРШЕНО ПЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС – НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ ДАТА 05.09.2023 Г.

Подадена и класирана е една кандидатура с инициали ДАИ с бал 429 точки

Свободни места за пети етап на класиране в 73. СУ към 04.09.2023 г – паралелка с интензивно изучаване на немски и руски език – 1 място за девойка. График за попълване на свободните места:

 1. Подаване на документи (свидетелство за завършено основно образование в оригинал и заявление до директора по образец) на 05.09. (вторник) от 9:00 ч до 12:00 ч в канцеларията на 73. СУ
 2. Класирането се извършва от комисия, определена със заповед на директора, според бала на кандидатите от възходящ към низходящ ред. (до 17:00 ч на 05.09.
 3. Записване на 07.09. от 9:00 до 12:00 часа.

73. СУ “Вл. Граматик” обявява следните свободни места за ученици

 1. Профил чужди езици – Немски и руски език – XI клас – 2 свободни места
 2. Профил чужди езици – Немски и френски език – ХI клас – 2 свободни места

Към настоящия момент 01.11.2022 г. свободни места няма!

Списък на приетите кандидати за 5 клас за учебната 2022/2023 г

№        Име                Презиме        Фамилия

1          Ма                   Ст                   Ге

2          Ка                   Ди                   Ст

3          Ал                   Ро                    Та

4          Ек                   Ер                   Ек

5          Га                    Кр                   Ди

6          Фи                  Ел                   Ка

7          Ем                   Ди                   То

С цел защита на личните данни не са изписани пълните имена на учениците, а само първите две букви от всяко име.

Свободни места по класове за учебната 2022/2023 г

Клас за учебната 2022/2023 гБр.свободни местаЧужди езици
1V клас2Немски език/Руски език
2VII клас1Немски език/Руски език
3XI клас2Немски език/Руски език

Срок за подаване на документи: 16:30ч., 20.07.2022г.

Забележка:
За учениците от прогимназиален етап не се държат приравнителни изпити. В случай, че броят на кандидатите е по-голям от броя на свободните места, се прилагат следните критерии:

Критерии за прием в  прогимназиален етап:
1.       Ако ученикът кандидатства за 5 клас – резултатите от външните оценявания да не са по-ниски от средния успех на класа, в който ще бъде приет (по всички предмети).
2.       Ако ученикът кандидатства за 6. или 7. клас – средният му годишен успех да не е по-нисък от средния успех за класа, в който ще бъде приет.
3.       Препоръчително-ученикът да е изучавал немски език поне последната година в училище.
4.       Резултатите от оценяването в училище по немски език да не са по-ниски от средния успех за класа.
5.       Да не са наложени наказания или санкции на ученика
Комисията запазва правото си да добави още критерии в случай на необходимост.

Може да харесате още...