Извънкласни дейности

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Ученическият съвет е орган на ученическо самоуправление, чиито основни цели са координирането на дейностите на ученическите клубове и осигуряване на надеждна връзка между ръководството и учениците. Освен това съветът организира различни събития и мероприятия, чиято цел е да подобрят и разнообразят училищния живот.

Клуб на Ентусиастите при 73 СУ „Владислав Граматик”

„Клуб на Ентусиастите” при 73 СУ „Владислав Граматик” е сформиран през 2001 година с начален състав трима души. Първоначално има за цел да обхване учениците от гимназиален етам – 9,10,11 клас, но сега си поставя за цел да привлече и по-млади участници. Това възрастово разнообразие намалява дистанцията между випуските и спомага за по-доброто опознаване на учениците.

Дейността на КЕ е благородна и една от неговите цели е да развие у членовете чувстовото за отговорност, както и да учеличи социалните контакти с по-висикопоставени личности, като по този начин учениците придобиват опит, който би бил от полза в по-дален план на професионалното им развитие. До този момент (2013 година) КЕ е единствен под това име в град София, но съществуват и други училищни организации с подобна дейност.

Зад гърба си клубът има вече много успешно усъществени проети – осигуряване на кабелен интернет в училището, достъпен за ученици и учители официален уеб-сайт на 73 СУ, поставяне на часовници по коридорите и трибагреници по класните стаи, събиране и предаването на използвана хартия на рециклиращ завод, организиране на коледен концерт под наслов „Вечер на талантите” и други. Освен с подобни инициативи „Клуб на Ентусиастите” организира и много от училищнте държества като официално шествие по случай годишнината от обесването на Васил Левски на 19 февруари, официалното честване на Националния празника на Република България – 3 март, отбелязването на дена на славянската писменост и култура – 24 май и редица други. Чрез тази си дейност клубът има за цел да стимулира и възпитава съучениците си в патриотизъм и национално самосъзнание. „Клуб на Ентусиастите” се ръководи от председател, който се избира за период от една година от настоящите членове с мозинство от 2/3. При отсътвие, председателят бива заместен от заместник председател-секретар, който се грижи за финансите на клуба, както и за връзките му с учениците, други организации с подобни цели и високопоставени служители на държавната администрация. КЕ е под пряк контрол на директора на 73 СУ. Член може да стане всеки ученик, който се чувства заинтересон и приема клуба на сериозно, също така всеки, който смята, че има потенциал и има възможността и умението да работи в екип. Основно качество, което се цени в „Клуб на Ентусиастите” е … ЕНТУСИАЗЪМ!

INTERACT

Интеракт е програма на Ротари Интернешънъл за младежи на възраст между 12 и 18 години. Както Ротари клубовете, така и тези на Интеракт, са разпространени в цял свят, а целите им са акцентирани в реализирането на идеи в полза на обществото. Интеракт клубовете са спонсорирани от местните Ротари клубове, които им предоставят подкрепа, съвети и наставления, но те са самоиздържащи се и самоуправляващи се.

Всеки Интеракт клуб е уникален сам по себе си, а уникалността му се изразява в това да събира на едно място различни по характер и интереси хора. Клубовете могат да бъдат както на училищно, така и на общинско ниво.

Посредством своите начинания, Интеракт клубовете имат за цел да поддържат хармонията в човешките отношения, да допринасят за развитието на обществото чрез активна обществена служба, осъществявайки проекти с хуманитарна и благотворителна насоченост.

Освен дълг, Интеракт е и приятелство. Членството в организацията е път към намирането на нови запознанства и приятелства, както и път към личностното развитие чрез придобиване на лидерски и организационни качества.

Всички предимства на Интеракт правят организацията една от най-атрактивните и желани извънкласни дейности за младото общество. Интеракт е една от най-успешните програми на Ротари, а нейната мащабност е обединила почти 200 000 младежи в 10 700 клуба в 109 страни.