График за приключване на 2. учебен срок

1. Приключване на  учебния срок и година: – за I – III клас                   – 31. 05. 2022 г. – за IV – VI клас                                             – 15. 06. 2022 г. – за VII...