DSD

НЕМСКА ЕЗИКОВА ДИПЛОМА

73. СУ“Владислав Граматик“ е с чуждоезиков профил – немски език.

Ние осигуряваме на учениците си обучение, достатъчно за получаване на Немска езикова диплома, издавана от Конфедерацията на министрите на образованието в Германия, която се явява най-високото ниво на езиков сертификат по немски език.

Училището ни е езиков център, който организира и провежда изпита на дванадесетокласниците от София и региона. 

При успешно положен изпит DEUTSCHES SPRACHDIPLOM C1 нашите ученици получават

НЕМСКА ЕЗИКОВА ДИПЛОМА.

Обучение по немски език:

8. клас – интензивно изучаване на немски език;

9. клас  – химия, история, философия, география, музика се преподават на немски език;

10. клас – химия, история, философия, география се преподават на немски език

 ниво на владеене на езика – B2

11. клас

  • разработване на групов проект
DSD

12. клас – ниво на владеене на езика – C1

Предимства: DSD – изпит (без такса)

Критерии за допускане до изпит за получаване на немска езикова диплома