Категория: Прием

Свободни места

Към настоящия момент 30.09.2022 г. 73. СУ обявява следните свободни места: В паралелка с немски/френски език 10 В клас – едно свободно място В паралелка с немски/руски език 11 Б клас – две свободни...

Прием 8.клас

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ Класирани ученици след трети етап за допълване на паралелките с цел достигане максималния брой за паралелка Четвърто Класиране Име на участника БАЛ Първо желание Класиран 1 Ив Мар...

Прием в 1.клас 2022-2023

Списък с тетрадки, пособия, помагала и материали необходими за 1. клас Уважаеми родители, Обратна връзка за резултатите от проведен тест за училищна готовност може да получите на 30.06. от 11 до 15 ч. и...