Категория: Прием

Прием 8.клас 2024-2025

Съгласно заповед РД01 – 233/30.04.2024 г на Началника на РУО София-град утвърденият държавен план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 г е както следва: Приемът във всички паралелки се осъществява по бал и на...

Прием 1.клас 2024-2025

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, На основание чл. 259, ал.1, от Закона за предучилищното и училищното образование и в изпълнение на чл.143, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 41, чл. 43,...

Свободни места

01.12.2023 г. След класиране по бал на кандидатите, подали заявление за VIII клас-профил „Чужди езици“, немски език с интензивно изучаване на френски език , е приета: В.А.И. с бал 437. Останалите кандидати са с...