Организация

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Ваканции и неучебни дни за настоящата учебна година

Двусменен режим на обучение, 40 минути учебен час, междучасията са с продължителност 10 минути, голямото междучасие е след третия учебен час и е  20 минути.

Първа смяна

1. час  7:30 – 8:10

2. час  8:20 – 9:00

3. час  9:10 – 9:50

4. час  10:10 – 10:50

5. час  11:00 – 11:40

6. час  11:50 – 12:30

7. час  12:35 – 13:15

Втора смяна

1. час  13:30 – 14:10

2. час  14:20 – 15:00

3. час  15:10 – 15:50

4. час  16:10 – 16:50

5. час  17:00 – 17:40

6. час  17:45 – 18:25

7. час  18:30 – 19:10

Прогимназиален етап и 8 клас

 • първи срок – първа смяна;
 • втори срок – втора смяна
 • Продължаване на започналото в 1 клас ранночуждоезиково обучение по немски език;
 • В 5. клас започва изучаването на руски език като втори чужд език;
 • Вторият чужд език се изучава в 5., 6. и 7. клас с 2 часа седмично;

Забележка: Учениците от 8. клас учат заедно в една смяна  с прогимназиален етап.

Гимназиален етап (9.-12. клас)

 • първи срок – втора  смяна;
 • втори срок – първа смяна
 • Първият профилиращ предмет е немски език. 
 • Броят на часовете по немски език в 11. и в 12. клас седмично е 7 часа;
 • Вторият профилиращ предмет е руски, френски или английски език;
 • Учениците могат да избират от следните комбинации профилиращите предмети за втори гимназиален етап:
  • Биология и химия
  • Математика и информационни технологии
  • Математика и физика
  • История и философия
  • История и география
 • В 11. и 12. (втори гимназиален етап) клас броят на часовете по  профилиращите предмети е 5 часа седмично;
 • В края на 12 клас учениците се явяват на две задължителни матури, едната по БЕЛ, а другата по профилиращ предмет, избран от тях.