Добрите дела са част от живота на учениците от 73.СУ”Владислав Граматик”

Давид Дойчев от 3.”б” клас намери пари в Южен парк,

предаде ги и с тях се закупиха книги за училищната библиотека.

 

Може да харесате още...